ปรับปรุงค่าเสื่อมทรัพย์สิน

ปรับปรุงค่าเสื่อมทรัพย์สิน

เป็นหน้าต่างสำหรับการปรับปรุงมูลค่าของค่าเสื่อมทรัพย์สิน โดยสามารถปรับปรุงค่าเสื่อมทรัพย์สินได้ทีละหลายทรัพย์สิน

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถปรับปรุงมูลค่าของค่าเสื่อมทรัพย์สิน โดยเลือกรหัสทรัพย์สินที่ต้องการปรับมูลค่าของค่าเสื่อมได้
  • สามารถปรับปรุงมูลค่าของค่าเสื่อมทรพย์สิน โดยแยกแต่ละ Depreciation Area ได้
  • สามารถเลือกได้ว่าจะปรับปรุงให้เพิ่ม หรือลดมูลค่าได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 415
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์