ประวัติการคำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน

ประวัติการคำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน

เป็นหน้าต่างสำหรับดูประวัติของการคำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี ซึ่งสามารถกรองดูตามบริษัท และสาขาที่เลือกได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถดูประวัติการคำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สินในแต่ละงวดได้
  • สามารถดูประวัติการคำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สินพร้อมกันได้หลาย Depreciation Area
  • สามารถดูประวัติการคำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สินพร้อมกันได้หลายรายการ

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 439
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์