Event


Event

2 รายการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. 2560 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (มัธยมศึกษาปีที่ 5) จำนวนรวมทั้งสิ้น 8 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 1 ก.ย. 59 บริษัท โปรซอฟท์ อีอาร์พี จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการลงนามความร่วมมือและรับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการกับวิทยาลัยเทคนิค

สมัครรับข่าวสารจาก Prosoft iERP  ยกเลิก

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์