E-Newsletter


E-Newsletter

10 รายการ
E-Newsletter iERP Issue December 2017
102 ผู้เข้าชม
ตรวจนับทรัพย์สิน รองรับการตรวจนับทรัพย์สินด้วยระบบ barcode ทำให้ง่ายรวดเร็ว แม่นยำต่อการตรวจนับและ ตรวจสอบ สามารถรองรับอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ เช่น การใช้ Handheld ในการตรวจนับทรัพย์สินเป็นต้น
152 ผู้เข้าชม
ผู้ใช้สามรถระบุ ประเภทการโอนย้าย รหัสทรัพย์สินที่จะโอนย้าย สถานที่ที่ต้องการโอนย้าย สามารถแสดงรายงานการโอนย้ายทรัพย์สิน ต่อยอดให้การบริหารจัดการทรัพย์สิน ช่วยให้การวางแผน การจัดการ จัดซื้อ จัดหา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับประโยชน์สูงสุด
69 ผู้เข้าชม
รองรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบอัติโนมัติและบันทึกบัญชีหลังการคำนวณค่าเสื่อม ง่ายต่อการปรับปรุงค่าเสื่อมราคา ไม่ต้องยุ่งยากหลายขั้นตอน มีรายงานรองรับเพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบได้เลย
115 ผู้เข้าชม
การสร้างทรัพย์สินสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะ รองรับการกำหนดความสัมพันธ์ของทรัพย์สินในรูปแบบของทรัพย์สินหลักและทรัพย์สินรอง โดยที่มีการคำนวณค่าเสื่อมแยกกัน แต่สามารถที่จะดูค่าเสื่อมรวมกันได้ และยังสามารถสร้างรหัสทรัพย์สินพร้อมกันหลายๆ รายการได้
125 ผู้เข้าชม
374 ผู้เข้าชม

สมัครรับข่าวสารจาก Prosoft iERP  ยกเลิก

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์