คำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน

คำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน

การคำนวณค่าเสื่อมของทรัพย์สินที่ทำการขึ้นทะเบียนในระบบขององค์กร โดยจะนำไปบันทึกลงในบัญชีค่าเสื่อมของแต่ละงวด การคำนวณค่าเสื่อมจะคำนวณตามเงื่อนไขการคำนวณค่าเสื่อมที่กำหนดในแต่ละทรัพย์สิน

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถคำนวณค่าเสื่อมตามงวดที่เปิดได้ ซึ่งสามารถคำนวณซ้ำได้ จนกว่าจะมีการปิดงวดบัญชีทรัพย์สิน
  • สามารถโพสต์ค่าเสื่อมทรัพย์สินพร้อมกันได้หลาย Depreciation Area
  • สามารถโพสต์ค่าเสื่อมทรัพย์สินพร้อมกันได้หลายรายการ
  • ในกรณีที่เป็นการคำนวณซ้ำในงวดที่มีการคำนวณไปแล้ว สามารถตั้งค่าได้ว่าจะคำนวณเฉพาะทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  • ระหว่างที่ระบบกำลังทำการคำนวณค่าเสื่อมของงวดนั้น ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการสร้าง/แก้ไข/ลบ Transaction และทำการคำนวณซ้ำซ้อนได้
  • สามารถทดสอบการคำนวณได้ โดยจะทดสอบการคำนวณได้สูงสุด 50 รายการ และเฉพาะ Depre. Area 01 เท่านั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ใช้สำหรับการทดสอบการคำนวณถึงผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไร
  • เมื่อทำการคำนวณและโพสต์ค่าเสื่อมแล้ว ผู้ใช้จะสามารถเข้าดูข้อมูลของการโพสต์แต่ละครั้งได้
  • เมื่อทำการคำนวณและโพสต์ค่าเสื่อมทรัพย์สินแล้วเรียบร้อย ระบบจะบันทึกสถานะเอกสารเป็น Complete ให้เสมอ

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 443
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์