About us

บริษัท โปรซอฟท์ อีอาร์พี จำกัด เป็นผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ทางด้านการบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ Prosoft iERPเกี่ยวกับเรา
ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์บัญชีมามากกว่า 25 ปี โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาโปรแกรม WINSpeed ที่เป็นโปรแกรมระบบบัญชีออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ ต่อมาทางเราได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้พัฒนาโปรแกรมชื่อว่า Prosoft iERP ขึ้นมาให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่นสามารถปรับแต่งโปรแกรมและรายงาน เพื่อรองรับเทคโนโลยีและการทำงานที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น

แนวคิดของเรา
เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างรากฐานของธุรกิจไทย โดยเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรเป็นหลัก ซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยให้การพัฒนาองค์กรมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีต้นทุนต่ำแต่ทรงพลังด้วยคุณภาพ ทำให้องค์กรของไทยไม่ต้องปวดหัวกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศที่มีราคาสูง ทีมผู้พัฒนาไทยย่อมเข้าใจถึงวัฒนธรรมการดำเนินงาน ของธุรกิจไทย ทำให้ Prosoft iERP ตอบโจทย์ความต้องการ ได้มากกว่าซอฟต์แวร์ต่างประเทศ

Our Partners


Prosoftwinspeedprosoftmyaccountprosofthrmiprosoftcrmb2bthaisogoodweb
 9541
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์