ตรวจนับทรัพย์สิน

ตรวจนับทรัพย์สิน

บันทึกรายการเพื่อตรวจนับสินทรัพย์ และบันทึกยอดตามจริงที่ตรวจนับได้ เพื่อหาผลต่างของสินทรัพย์ที่มีอยู่

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถแสดงรายการทรัพย์สินที่ต้องการ Counting ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
  • สามารถระบุสถานที่ ที่จะทำการตรวจนับได้
  • สามารถทำการตรวจสอบการตรวจนับได้ และมีการอนุมัติการตรวจนับ
  • เมื่อหลังบันทึกข้อมูลจะแสดงข้อมูลเป็นการ Protect ทั้งหมดไม่สามารถแก้ไขได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานตรวจนับทรัพย์สิน
 699
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์