Fixed Asset Management

Fixed Asset Management

ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินถาวร
Fixed Asset Management

Fixed Asset Management

Fixed Asset Management บริหารจัดการทรัพย์สินถาวรของกิจการอย่างมืออาชีพ คลอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่จัดเก็บข้อมูลทรัพย์สิน คิดค่าเสื่อมราคาและบันทึกบัญชี โอนย้ายทรัพย์สิน ขายหรือตัดบริจาคทรัพย์ การตรวจนับทรัพย์สิน รวมถึงการตรวจสอบ สถานะทรัพย์สินได้ง่ายเพียงแต่ปลายนิ้วมือ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และการจัดการทรัพย์สินถาวรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณลักษณะเด่นของระบบบริการจัดการทรัพย์สิน

  • สามารถสามารถจัดโครงสร้างการจัดทรัพย์สินได้หลากหลายตามนโยบายของแต่ละบริษัท
  • สามารถรองรับสกุลเงินต่างประเทศได้ไม่จำกัดสกุลเงิน
  • สามารถรองรับการทำงานหลายภาษา
  • ระบบมีการแจ้งเตือน Alert ในโปรแกรม เช่น การแจ้งเตือนครบกำหนดตรวจนับทรัพย์สิน ,แจ้งครบกำหนดการเช็คสภาพทรัพย์สิน
  • สามารถแสดงข้อมูลจำลองการบันทึกบัญชีก่อนทำการบันทึกจริงได้
  • สามารถแสดงภาพรวมรายการทรัพย์สินที่มีการขึ้นทะเบียน และแสดงรายละเอียดแผนการคิดค่าเสื่อม รวมทั้งประวัติของการบันทึกค่าเสื่อมย้อนหลัง

แอพพลิเคชั่นสำหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินถาวร

ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน

บันทึกทะเบียนทรัพย์สินที่ซื้อมาใหม่

ดูเพิ่มเติม

ปรับปรุงมูลค่าของทรัพย์สิน

ใช้สำหรับปรับมูลค่าทรัพย์สิน

ดูเพิ่มเติม

โอนทรัพย์สิน

เพื่อบันทึกโอนย้ายทรัพย์สิน ไปยังหน่วยงานอื่น

ดูเพิ่มเติม

ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน

เพื่อบันทึกตัดจำหน่าย หรือบริจาคทรัพย์สินออกจากระบบ

ดูเพิ่มเติม

ตรวจนับทรัพย์สิน

เป็นการตรวจนับทรัพย์สิน สำหรับบันทึกรายการเพื่อตรวจนับสินทรัพย์ และบันทึกยอดตามจริงที่ตรวจนับได้

ดูเพิ่มเติม

Settlement AuC

เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในระหว่าง ก่อสร้างหรือผลิต

ดูเพิ่มเติม

คำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน

คำนวณค่าเสื่อมของทรัพย์สินที่ทำการ ขึ้นทะเบียนในระบบขององค์กร จะนำไปบันทึกลงในบัญชีค่าเสื่อมของแต่ละงวด

ดูเพิ่มเติม

ประวัติการคำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน

ดูประวัติของการคำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน ที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี ซึ่งสามารถกรองดูตามบริษัท และสาขาที่เลือกได้

ดูเพิ่มเติม

ปรับปรุงค่าเสื่อมทรัพย์สิน

ปรับปรุงมูลค่าของค่าเสื่อมทรัพย์สิน โดยสามารถปรับปรุงค่าเสื่อมทรัพย์สินได้ทีละหลายทรัพย์สิน

ดูเพิ่มเติม
 6284
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์