วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี
กสิกรไทย 078-2-74090-5 หัวหมาก ออมทรัพย์ บริษัท โปรซอฟท์ อีอาร์พี จำกัด
หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay-In Slip) และสำเนาหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
มาที่ อีเมล์ : info@prosofterp.com
โทร. : 081-3596934
 669
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์