ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน

ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน

การนำทรัพย์สินที่ได้จากการซื้อขายทางธุรกิจหรือผลิตขึ้นภายในบริษัท ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์ที่ได้จากภายนอก

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถขึ้นทะเบียนทีละหลายรายการตามช่วงรหัสสินทรัพย์ และประเภทสินทรัพย์
  • สามารถบันทึกวันที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน และวันที่เริ่มคิดค่าเสื่อม
  • สามารถขึ้นทะเบียนโดยตรง(Direct Acquisition)ที่ระบบงานทรัพย์สิน โดยการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินแบบโดยตรง
  • สามารถขึ้นทะเบียนทรัพย์สินได้ตามแต่ละประเภทได้ ดังนี้
    • New Asset คือ การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินใหม่
    • Add to Cost คือ การขึ้นทะเบียนเพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินเดิม

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 1174
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์