ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน

ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน

สามารถตัดจำหน่ายทรัพย์สินพร้อมกับรอตั้งหนี้ลูกหนี้ โดยระบุรายละเอียดในการตัดขาย เพื่ออ้างอิงไปทำการหักล้างบัญชีภายหลังได้

คุณสมบัติ

Benefit

 • หน้าต่างตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ใช้สำหรับการลบทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนออก ในทางบัญชีเมื่อลบสินทรัพย์ที่มีความซับซ้อนจะต้องผ่านรายการ เป็นการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ในทางบัญชีทรัพย์สินสามารถผ่านรายการการขายสินทรัพย์และรายได้ที่เกิดขึ้น การตัดจำหน่ายทรัพย์สินนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาด้านองค์กรหรือรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตัดจำหน่าย ซึ่งสามารถจำแนกประเภทการตัดจำหน่ายได้
 • การตัดจำหน่ายทรัพย์สินจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
  • การตัดขายทรัพย์สิน (การตัดขาย) คือ การขายทรัพย์สิน การเลิกใช้ทรัพย์สิน เช่น หมดอายุ เสื่อมสภาพ เก่าล้าสมัย ทำให้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย เป็นต้น ซึ่งการตัดขายทรัพย์สินนั้น ก่อให้เกิดรายได้แต่อาจจะเป็นได้ทั้งได้กำไร หรือขาดทุนก็ได้
  • ทรัพย์สินตัดเป็นเศษซาก ไม่มีรายได้ (การตัดซาก) คือ การลบทรัพย์สิน โดยไม่มีรายได้ที่รับรู้สำหรับทรัพย์สิน เช่น การตัดเป็นเศษซาก การบริจาค การสูญหาย การทำลาย เมื่อทรัพย์สินถูกตัดจำหน่ายแบบไม่มีรายได้ ระบบจะสร้าง ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินแบบไม่มีรายได้เท่ากับมูลค่าที่ตัดจำหน่าย
 • สามารถตรวจสอบทรัพย์สิน ของการตัดจำหน่ายทรัพย์สินได้
 • สามารถคำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน ของการตัดจำหน่ายทรัพย์สินได้
 • สามารถแสดงการจำลองข้อมูลการบันทึกบัญชี ของการตัดจำหน่ายทรัพย์สินทั้งของต้นทางและปลายทางได้
 • สามารถตัดจำหน่ายทรัพย์สินแบบครั้งละหลายเอกสารได้
 • หลักการทำงานหลังบันทึกข้อมูลหน้าต่างตัดจำหน่ายทรัพย์สิน จะแสดงข้อมูลเป็นการ Protect ทั้งหมดไม่สามารถแก้ไขได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
 1488
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์