ปรับปรุงมูลค่าของทรัพย์สิน

ปรับปรุงมูลค่าของทรัพย์สิน

เป็นการปรับมูลค่าทรัพย์สินหลังจากที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อมไปแล้ว ซึ่งมีผลกระทบกับการโพสค่าเสื่อมในงวดต่อๆไป

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถปรับมูลค่าทรัพย์สิน โดยเลือก Depreciation Area ที่ต้องการปรับมูลค่าของทรัพย์สินได้
 • การปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ
  • Write Up Posting คือ การปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน เนื่องจากบันทึกข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินผิดพลาด ทำให้มีผลต่อค่าเสื่อมราคา
  • Write Down Posting คือ การปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน เนื่องจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน มีผลต่อมูลค่าทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา และการขาดทุน ทำให้ทรัพย์สินต้องมีการปรับลดมูลค่าลง
 • สามารถดูการจำลองการโพสบัญชีของการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินได้
 • สามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินได้
 • สามารถปรับสถานะของเอกสารปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินได้
 • สามารถตรวจสอบทรัพย์สินของการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินได้
 • สามารถ Post GL การปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานปรับปรุงทรัพย์สิน
 668
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์