Overall

Company Management
Company Management
กำหนดโครงสร้างองค์กร เพื่อให้รองรับโครงสร้างของธุรกิจต่างๆ ที่แตกต่างกันได้ตามต้องการ
ระบบจัดซื้อ
Vendor & Procurement
ระบบจัดซื้อที่ตอบโจทย์งานจัดซื้อภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับการอนุมัติแบบระดับชั้น จัดหาผู้ขายและเปรียบเทียบราคาด้วยมุมมองที่หลากหลายเพื่อเลือกผู้ขายที่ดีที่สุด ติดตามการจัดส่งสินค้าที่จะทำให้ไม่พลาดทุกรายการสั่งซื้อ
ระบบงานขาย
Customer & Sales
ระบบงานขายที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ยุคออนไลน์ ขายได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียกดูข้อมูลเพื่อนำเสนอขาย เช่น แคมเปญ โปรโมชันและสต็อคสินค้าได้ทันที เสนอราคาออนไลน์และระบบแจ้งเตือน รวมทั้งส่งอีเมล์ให้ลูกค้าได้ทันที ไม่พลาดทุกโอกาสการขายด้วยต้นทุนที่น้อยลง
Warehouse Management
Warehouse Management
รองรับการสร้างโครงสร้างคลังสินค้าได้หลายระดับตามความต้องการขององค์กร สามารถกำหนดกระบวนการในการนำเข้าและส่งออกสินค้าได้ รวมถึงการจัดการคลังสินค้าจากการสั่งซื้อและการขาย เพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บ
ระบบบัญชีรองรับการทำงานทางด้านบัญชี
Accounting
ระบบบัญชีรองรับการทำงานทางด้านบัญชีที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ การจัดการข้อมูลเครดิต การจัดการข้อมูลการติดตามหนี้สิน การทำข้อมูลการจ่ายแบบอัตโนมัติ และยังรองรับการทำงานร่วมกันระหว่างระบบบัญชีและระบบทรัพย์สิน
รองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินแบบครบวงจร
Asset Management
รองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินแบบครบวงจร การกำหนดโครงสร้างทรัพย์สินเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ คำนวณค่าเสื่อมได้หลายวิธีและแม่นยำไม่ตกหล่น
ระบบบันทึกธุรกรรมทางการเงินทุกรูปแบบ
Banking
ระบบบันทึกธุรกรรมทางการเงินทุกรูปแบบ ช่วยให้การติดตามข้อมูลการเงินเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและตอบโจทย์
ระบบบันทึกและวางแผนงบประมาณ
Controlling
ระบบบันทึกและวางแผนงบประมาณ สามารถออกรายงานวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายทั้งที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อม และกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานต่าง ๆ
 12993
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์