Vendor and Procurement

Vendor and Procurement

แบ่งการทำงานระบบ Vendor & Procurement เป็น 3 ขั้นตอนหลัก
Requisition
กระบวนการขอซื้อ
Sourcing
กระบวนการสรรหาผู้ขาย เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขของสินค้าที่ดีที่สุด
Purchasing
กระบวนการสั่งซื้อ
erp

Requisition


กระบวนการขอซื้อประกอบด้วยการทำงาน Purchase Request (PR) การขอซื้อสินค้า
iERP

Sourcing


กระบวนการสรรหาผู้ขาย เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขของสินค้าที่ดีที่สุด การสำรวจราคาสินค้าสามารถสร้างเพื่อรองรับแผนความต้องการใช้สินค้า และอัพเดตข้อมูลสินค้าและราคาใหม่
Request for Quotation
การขอใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้าหรือราคาสินค้าจากผู้ขาย
Receive Quotation
การบันทึกใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้าหรือราคาสินค้าที่ได้รับจากผู้ขาย
Compare & Selection
การเปรียบเทียบข้อมูลผู้ขาย และเลือกผู้ขายที่ต้องการ
Supplier Price Catalog
การบันทึกข้อมูลราคาซื้อสินค้า
ระบบบัญชี

Purchasing


กระบวนการสั่งซื้อสินค้า สามารถแยกการทำงานได้เป็นส่วน ๆ ดังนี้
Purchase Order
การสั่งซื้อ
Contract Agreement
การทำสัญญาการซื้อระยะยาวกับผู้ขาย
Receiving Plan
แผนการรับสินค้า
การสั่งซื้อ
 11042
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์