Marketing

14 รายการ
การสร้างทรัพย์สินสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะ รองรับการกำหนดความสัมพันธ์ของทรัพย์สินในรูปแบบของทรัพย์สินหลักและทรัพย์สินรอง โดยที่มีการคำนวณค่าเสื่อมแยกกัน แต่สามารถที่จะดูค่าเสื่อมรวมกันได้ และยังสามารถสร้างรหัสทรัพย์สินพร้อมกันหลายๆ รายการได้
125 ผู้เข้าชม
E-Newsletter iERP Issue December 2017
102 ผู้เข้าชม
Prosoft iERP รองรับการ Sourcing (สำรวจราคาสินค้า) โดยจะทำให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
308 ผู้เข้าชม
2443 ผู้เข้าชม

สมัครรับข่าวสารจาก Prosoft iERP  ยกเลิก

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์