depa ส่งเสริม SMEs สนับสนุนค่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ERP

depa ส่งเสริม SMEs สนับสนุนค่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ERP

 

depa ส่งเสริม SMEs ชุมชน และกิจการผลิตสินค้า ให้บริการ และค้าส่งค้าปลีก พาไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ
สนับสนุนค่าระบบบัญชี สูงสุด 10,000 บาท/ราย 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนกว่าสิทธิ์จะหมด

 * การให้สิทธิ์ค่าสนับสนุนมีจำนวนจำกัด

 


 

กติกากลาง

 • ฟรีคูปองดิจิทัล มูลค่า 10,000 บาท
 • สนับสนุนค่าระบบ Software
 • สนับสนุนค่าเช่าระบบ Software ( ต้องเช่าอย่างน้อย 6 เดือน )
 • สนับสนุนค่าอุปกรณ์ Hardware ( สนับสนุน 50% )
 • เป็นการที่ลูกค้า( ฝั่งผู้เช่า ) เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายก่อน แล้วเบิกกับทาง Depa ทีหลัง
 • ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน จะเป็นค่าใช้จ่ายก่อนรวมภาษี 7% ลูกค้าจะต้องจ่ายภาษีเอง

 

เงื่อนไขการสนับสนุน

  ผู้ประกอบการSMEs เกษตรกร และชุมชน ที่ขอรับการสนับสนุนมีรายละเอียดการขอรับทุนสนับสนุนดังนี้
  1. ผู้ประกอบการSME เป็นสมาชิก depa member
  2. เอกสารประกอบขอรับการสนับสนุน ดังนี้
  - สำเนาพร้อมรับรองหนังสือรับรองนิติบุคคล/สำเนาหนังสือรับรองทางการค้าหรือบริการ
  - สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเกษตรกร)
  - เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ (กรณีเกษตรกร)
  - เอกสารการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/หนังสือการจดทะเบียนชุมชนตามกฏหมายเฉพาะ/หนังสือรับรองโดยหน่วยงานราชการ (กรณีวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มชุมชนประเภทอื่นๆ)
  - สำเนาพร้อมรับรองใบเสร็จ การซื้อ-ขาย เทคโนโลยีดิจิทัล
  - สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) เพื่อรับเงินโอนสนับสนุน
  - ภาพประกอบการติดตั้งก่อน – หลังใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
  - การเบิกจ่ายจะเกิดหลังจากได้รับการพิจารณาเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนัสบนุน โดยรูปแบบการจ่ายเงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับหน่วยร่วมดำเนินการเป็นผู้กำหนด

  ศึกษารายละเอียดโครงการ

  https://www.depa.or.th/th/smedigitalcoupon

   2651
  ผู้เข้าชม
  Get started for free today. ทดลองใช้งาน

  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์