• หน้าแรก

  • Manual

  • วิธีการบันทึก “ขึ้นทะเบียน” ตรงช่อง เลขที่เอกสาร ต้องการให้โปรแกรม Running Auto มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

วิธีการบันทึก “ขึ้นทะเบียน” ตรงช่อง เลขที่เอกสาร ต้องการให้โปรแกรม Running Auto มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Manual

  • วิธีการบันทึก “ขึ้นทะเบียน” ตรงช่อง เลขที่เอกสาร ต้องการให้โปรแกรม Running Auto มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

วิธีการบันทึก “ขึ้นทะเบียน” ตรงช่อง เลขที่เอกสาร ต้องการให้โปรแกรม Running Auto มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

1.หน้าต่างขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน เมื่อมีการสร้างเอกสารมาใหม่ แต่โปรแกรมให้กำหนดเลขที่เอกสารเอง ถ้าหากต้องการให้โปรแกรม Running Auto ต้องทำอย่างไร


2.จากนั้นไปที่ Asset Management > Setup >Master> ประเภทเอกสารระบบทรัพย์สิน > คลิกเลือกชื่อขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน


3.จากนั้นจะทำการปรากฏหน้าต่าง ประเภทเอกสารระบบทรัพย์สิน >คลิกแก้ไข > จะขึ้นหน้าต่างมาให้ให้เข้าไปที่ กำหนดช่วงเลขที่ รันเลขอัตโนมัติ


4.จะขึ้นหน้าต่าง Number Range กำหนดรายละเอียดตามกรอบสีแดง สามารถกำหนดตามต้องการของลูกค้าได้ แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด


5.เมื่อกำหนดเสร็จแล้ว ทำการบันทึกปกติ


6.จากนั้นไปที่หน้าต่าง ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน สร้างเอกสารจะสังเกตว่า ตรงช่องเลขที่เอกสารจะมีการ Bank สีเทาไว้ โปรแกรมจะทำการ Runningให้อัตโนมัติ

 349
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์