• หน้าแรก

  • Manual

  • การส่งออกข้อมูลบัญชี (Export GL) เข้าระบบโปรแกรม WINSpeed มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

การส่งออกข้อมูลบัญชี (Export GL) เข้าระบบโปรแกรม WINSpeed มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Manual

  • การส่งออกข้อมูลบัญชี (Export GL) เข้าระบบโปรแกรม WINSpeed มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

การส่งออกข้อมูลบัญชี (Export GL) เข้าระบบโปรแกรม WINSpeed มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

1.Prosoft iERP Asset > Transection > Depreciation > คำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน > คลิกขวา > ส่งออกข้อมูลบัญชี


2.ทำการเชื่อมต่อ ชื่อ Server  ชื่อฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่อน ของ Database ปลายทาง (ของโปรแกรม WINSpeed) จากนั้นคลิก  Next


3.ระบบจะแสดงหน้าต่าง ส่งออกข้อมูลบัญชี (ขั้นตอนที่ 2) เป็นรายละเอียดข้อมูลที่จะทำการส่งออกให้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นคลิก  Next3.1 จากนั้นจะแสดง Pop up แจ้งเตือน เพื่อยืนยันการทำรายการต่อ ให้กด Yes ต่อไป


4.เมื่อทำการคลิก Yes (ข้อ 3.1) โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างส่งออกข้อมูล (ขั้นตอนที่ 3) ตามรูปภาพ จากนั้นคลิก Finishจากนั้นไปทำการตรวจสอบที่หน้าต่างรายการรายวันจะมีเอกสารที่โอนมาจากโปรแกรม iERP ตามดังรูปภาพ

 253
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์