• หน้าแรก

  • Marketing

  • Event

  • บริษัท โปรซอฟท์ อีอาร์พี จำกัด ร่วมลงนาม MOU กับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

บริษัท โปรซอฟท์ อีอาร์พี จำกัด ร่วมลงนาม MOU กับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

  • หน้าแรก

  • Marketing

  • Event

  • บริษัท โปรซอฟท์ อีอาร์พี จำกัด ร่วมลงนาม MOU กับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

บริษัท โปรซอฟท์ อีอาร์พี จำกัด ร่วมลงนาม MOU กับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่วันที่ 1 ก.ย. 59 บริษัท โปรซอฟท์ อีอาร์พี จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการลงนามความร่วมมือและรับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ โดยมีคุณพิมลพรรณ ทวีรุ่งศรีทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็นตัวแทนเข้ารับมอบ

 


 2046
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

Asset Explorer เป็นหน้าต่างสำหรับแสดงข้อมูลโดยรวม ของทรัพย์สิน ตั้งแต่ข้อมูลการได้มา, ข้อมูลที่ได้บันทึกลงในบัญชีแยกประเภททั่วไป (Posted Values), ข้อมูลการเปรียบเทียบของมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินตามช่วงปีที่ระบุ หรือเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละเขตการคำนวณค่าเสื่อม (Comparison) และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณค่าเสื่อมของทรัพย์สิน (Depreciation)
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ คือ การเลิกใช้สินทรัพย์ที่เกิดจากการหมดอายุ, เสื่อมสภาพ หรือเก่าล้าสมัยให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกับสินทรัพย์ ซึ่งในทางบัญชีเมื่อมีการเลิกใช้งานสินทรัพย์จะต้องผ่านรายการเป็นการตัดจำหน่ายสินทรัพย์นั้นออกไปจากทะเบียนสินทรัพย์
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์