• หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • รับสินค้า (คืนสินค้า) (Return Order) เพื่อสำหรับบันทึกรับคืนสินค้าให้จากลูกค้า ซึ่งจำนวนสินค้าจะ Link เข้าไปแสดงใน Stock ให้อัตโนมัติ การบันทึกรับคืนสินค้าจากลูกค้าจะมีผลกระทบต่อ Stock ทำให้สินค้าเพิ่มขึ้น

รับสินค้า (คืนสินค้า) (Return Order) เพื่อสำหรับบันทึกรับคืนสินค้าให้จากลูกค้า ซึ่งจำนวนสินค้าจะ Link เข้าไปแสดงใน Stock ให้อัตโนมัติ การบันทึกรับคืนสินค้าจากลูกค้าจะมีผลกระทบต่อ Stock ทำให้สินค้าเพิ่มขึ้น

  • หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • รับสินค้า (คืนสินค้า) (Return Order) เพื่อสำหรับบันทึกรับคืนสินค้าให้จากลูกค้า ซึ่งจำนวนสินค้าจะ Link เข้าไปแสดงใน Stock ให้อัตโนมัติ การบันทึกรับคืนสินค้าจากลูกค้าจะมีผลกระทบต่อ Stock ทำให้สินค้าเพิ่มขึ้น

รับสินค้า (คืนสินค้า) (Return Order) เพื่อสำหรับบันทึกรับคืนสินค้าให้จากลูกค้า ซึ่งจำนวนสินค้าจะ Link เข้าไปแสดงใน Stock ให้อัตโนมัติ การบันทึกรับคืนสินค้าจากลูกค้าจะมีผลกระทบต่อ Stock ทำให้สินค้าเพิ่มขึ้น


รับสินค้า (คืนสินค้า) (Return Order) เพื่อสำหรับบันทึกรับคืนสินค้าให้จากลูกค้า ซึ่งจำนวนสินค้าจะ Link เข้าไปแสดงใน Stock ให้อัตโนมัติ การบันทึกรับคืนสินค้าจากลูกค้าจะมีผลกระทบต่อ Stock ทำให้สินค้าเพิ่มขึ้น


Our Features Return Order

1.กรณีที่รับสินค้าบางส่วน แล้วมีการรับสินค้าครั้งต่อไปสามารถเรียกเอกสารรับสินค้าเดิมมาทำการรับสินค้าครั้งต่อไปได้
2.สามารถระบุสถานที่จัดเก็บสินค้าได้ (หากมีการควบคุม Location ระบบจะมีการแสดงสถานที่จัดเก็บสินค้า) เช่น คลัง โซน ชั้นวาง
3.สามารถบันทึก Lot สินค้าได้ (หากมีการกำหนดให้บันทึก Lot จากการตั้งค่าสินค้า จะต้องทำการระบุ Lot สินค้าก่อนทำการบันทึกรับสินค้า)
4.สามารถบันทึก Serial Number ของสินค้าได้ (หากมีการกำหนดให้บันทึก Serial Number จากการตั้งค่าสินค้า จะต้องทำการระบุ Serial Number สินค้าก่อนทำการบันทึกรับสินค้า )
5.สามารถรับสินค้าทดแทนได้ ในกรณีที่มีการอนุญาตให้รับสินค้าทดแทนได้
6.สามารถอ้างอิงใบขอคืนสินค้ามาทำการรับสินค้าได้ครบตามจำนวน หรือ เพียงบางส่วนได้
7.สามารถอ้างอิงใบขอคืนสินค้าหลายใบมาทำการรับสินค้าได้
8.สามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีสินค้าเกิดความเสียหายหรือชำรุดได้
9.สามารถรองรับการ Revise เอกสาร เก็บประวัติการ Revise รวมถึงการเรียกดูและเปรียบเทียบการแก้ไขข้อมูลจาก Revise โดยเปรียบเทียบกับเอกสารที่ Revise ล่าสุด
10.สามารถกำหนดเงื่อนไขการอนุมัติได้เมื่อทำการรับสินค้า
11.สามารถกำหนดเป็นรูปแบบ Direct ทั้งหมด คือ รับสินค้าแล้วจำนวนสินค้าจะเพิ่มเข้าคลังเลย ไม่ต้องผ่านการ Inspect และ Put Away

ประกาศบทความโดย :: www.winspeedcloud.com
 364
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์