• หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • ทำไม ? จึงต้องตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่มีการตัดเป็นเศษซาก หากลูกค้า..ต้องการตัดจำหน่ายการลบทรัพย์สิน การตัดเป็นเศษซาก การบริจาคการสูญหาย การทำลาย จะตัดหน่ายแบบไหนมาดูกัน

ทำไม ? จึงต้องตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่มีการตัดเป็นเศษซาก หากลูกค้า..ต้องการตัดจำหน่ายการลบทรัพย์สิน การตัดเป็นเศษซาก การบริจาคการสูญหาย การทำลาย จะตัดหน่ายแบบไหนมาดูกัน

  • หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • ทำไม ? จึงต้องตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่มีการตัดเป็นเศษซาก หากลูกค้า..ต้องการตัดจำหน่ายการลบทรัพย์สิน การตัดเป็นเศษซาก การบริจาคการสูญหาย การทำลาย จะตัดหน่ายแบบไหนมาดูกัน

ทำไม ? จึงต้องตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่มีการตัดเป็นเศษซาก หากลูกค้า..ต้องการตัดจำหน่ายการลบทรัพย์สิน การตัดเป็นเศษซาก การบริจาคการสูญหาย การทำลาย จะตัดหน่ายแบบไหนมาดูกัน


ทำไม ? จึงต้องตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่มีการลบทรัพย์สิน การตัดเป็นเศษซาก หากลูกค้า..ต้องการตัดจำหน่ายการลบทรัพย์สิน การตัดเป็นเศษซาก การบริจาคการสูญหาย การทำลาย จะตัดหน่ายแบบไหนมาดูกัน


ทรัพย์สินตัดเป็นเศษซาก ไม่มีรายได้ (การตัดซาก)

เป็น การลบทรัพย์สิน โดยไม่มีรายได้ที่รับรู้สำหรับทรัพย์สิน เช่น การตัดเป็นเศษซาก การบริจาค การสูญหาย การทำลาย เป็นต้น เมื่อทรัพย์สินถูกตัดจำหน่ายแบบไม่มีรายได้ ระบบจะสร้าง ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินแบบไม่มีรายได้เท่ากับมูลค่าที่ตัดจำหน่าย

การตัดจำหน่ายทรัพย์สินแบบจำหน่ายตัดซาก  แบบ Scrapping

เป็นการการตัดจำหน่ายประเภทนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่ทรัพย์สินนั้น หมดอายุการใช้งาน ชำรุด ทิ้ง บริจาค สูญหาย ทำลาย หรือโอนย้ายไปยังบริษัทในเครือ เป็นต้น ซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้ใดๆ

Our Features Asset Retirement
1.หน้าต่างตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ใช้สำหรับการลบทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนออก ในทางบัญชีเมื่อลบสินทรัพย์ที่มีความซับซ้อนจะต้องผ่านรายการ เป็นการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ในทางบัญชีทรัพย์สินสามารถผ่านรายการการขายสินทรัพย์และรายได้ที่เกิดขึ้น การตัดจำหน่ายทรัพย์สินนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาด้านองค์กรหรือรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตัดจำหน่าย ซึ่งสามารถจำแนกประเภทการตัดจำหน่ายได้
2.การตัดจำหน่ายทรัพย์สินจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
   2.1การตัดขายทรัพย์สิน (การตัดขาย) คือ การขายทรัพย์สิน การเลิกใช้ทรัพย์สิน เช่น หมดอายุ เสื่อมสภาพ เก่าล้าสมัย ทำให้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย เป็นต้น ซึ่งการตัดขายทรัพย์สินนั้น ก่อให้เกิดรายได้แต่อาจจะเป็นได้ทั้งได้กำไร หรือขาดทุนก็ได้
   2.2ทรัพย์สินตัดเป็นเศษซาก ไม่มีรายได้ (การตัดซาก) คือ การลบทรัพย์สิน โดยไม่มีรายได้ที่รับรู้สำหรับทรัพย์สิน เช่น การตัดเป็นเศษซาก การบริจาค การสูญหาย การทำลาย เมื่อทรัพย์สินถูกตัดจำหน่ายแบบไม่มีรายได้ ระบบจะสร้าง ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินแบบไม่มีรายได้เท่ากับมูลค่าที่ตัดจำหน่าย
3.สามารถตรวจสอบทรัพย์สิน ของการตัดจำหน่ายทรัพย์สินได้
4.สามารถคำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน ของการตัดจำหน่ายทรัพย์สินได้
5.สามารถแสดงการจำลองข้อมูลการบันทึกบัญชี ของการตัดจำหน่ายทรัพย์สินทั้งของต้นทางและปลายทางได้
6.สามารถตัดจำหน่ายทรัพย์สินแบบครั้งละหายเอกสารได้
7.หลักการทำงานหลังบันทึกข้อมูลหน้าต่างตัดจำหน่ายทรัพย์สิน จะแสดงข้อมูลเป็นการ Protect ทั้งหมดไม่สามารถแก้ไขได้

ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com

 547
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์