• หน้าแรก

  • Blog

  • กฎหมาย/ภาษี

  • กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ e-Withholding Tax

กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ e-Withholding Tax

  • หน้าแรก

  • Blog

  • กฎหมาย/ภาษี

  • กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ e-Withholding Tax

กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ e-Withholding Tax


กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ e-Withholding Tax

ขยายระยะเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง e-Tax Invoice & e-Receipt ให้หักรายจ่ายได้ 2 เท่า และระบบ e-Withholding Tax ลดภาษีเงินได้เหลือ 1% อีก 3 ปี ถึงสิ้น 31 ธ.ค.68  Click


อบคุณบทความจาก :: กรมสรรพากร
ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com
 322
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์