• หน้าแรก

  • Blog

  • กฎหมาย/ภาษี

  • ขาช้อปรู้ไว้ ใบกำกับภาษีอีเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เป็นอย่างไร ใช้ลดหย่อนภาษี "ช้อป ดี มีคืน" ได้ถูกต้อง

ขาช้อปรู้ไว้ ใบกำกับภาษีอีเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เป็นอย่างไร ใช้ลดหย่อนภาษี "ช้อป ดี มีคืน" ได้ถูกต้อง

  • หน้าแรก

  • Blog

  • กฎหมาย/ภาษี

  • ขาช้อปรู้ไว้ ใบกำกับภาษีอีเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เป็นอย่างไร ใช้ลดหย่อนภาษี "ช้อป ดี มีคืน" ได้ถูกต้อง

ขาช้อปรู้ไว้ ใบกำกับภาษีอีเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เป็นอย่างไร ใช้ลดหย่อนภาษี "ช้อป ดี มีคืน" ได้ถูกต้อง


ขาช้อปรู้ไว้ ใบกำกับภาษีอีเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เป็นอย่างไร ใช้ลดหย่อนภาษี "ช้อป ดี มีคืน" ได้ถูกต้อง

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax invoice) คือ หลักฐานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการใช้สิทธิลดหย่อน ช้อปดีมีคืน 2566 เพื่อรับค่าลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท โดยเป็นใบกำกับภาษีรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงจำนวน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่คำนวณได้จากมูลค่าสินค้าหรือบริการ โดยไม่ต้องออกในรูปแบบกระดาษ  Click
อบคุณบทความจาก :: กรมสรรพากร
ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com
 310
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์