พ่อค้าแม่ค้าต้องรู้ ขายของออนไลน์อย่างไรไม่ให้โดนภาษีย้อนหลัง

พ่อค้าแม่ค้าต้องรู้ ขายของออนไลน์อย่างไรไม่ให้โดนภาษีย้อนหลัง


พ่อค้าแม่ค้าต้องรู้ !
ขายของออนไลน์อย่างไร ไม่ให้โดนภาษีย้อนหลัง

>>> พ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องภาษียังสับสนเรื่องการยื่นภาษีและเสียภาษีกันอยู่

วันนี้เราสรุปเรื่องภาษีที่คนขายของออนไลน์ต้องรู้มาฝากกัน

● ใครมีหน้าที่เสียภาษีจากการขายของออนไลน์บ้าง ?
● ถ้าเข้าเกณฑ์เสียภาษี ต้องยื่นอย่างไร ?
● ยื่นภาษีช้า ไม่ยื่น เป็นอะไรหรือไม่ ?
อ่านครบเเล้ว ใครที่เข้าเกณฑ์เสียภาษี อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อม

การยื่นภาษีเป็นหน้าที่ของผู้มีรายได้ทุกคนใครมีหน้าที่เสียภาษีจากการขายของออนไลน์บ้าง ?
ทำความเข้าใจกันก่อนว่าการขายของออนไลน์นั้นหากไม่ได้มีการเปิดหรือจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจะถือเป็นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้แก่ ขายสินค้า บริการทั่วไป และออนไลน์ รีวิวสินค้า Youtuber และอื่นๆ

ช่วงเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลจะมีอยู่ 2 ช่วงดังนี้
● ระยะแรก : ภาษีครึ่งปี เฉพาะเงินได้ประเภท 5-8 ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายนของปีภาษีโดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ได้ภายในเดือนกันยายนของปีภาษีนั้นเพื่อเป็นการสรุปรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีภาษีแรกที่ผ่านมา
● ระยะที่2 : ภาษีสิ้นปี เป็นการยื่นแบบแสดงรายการสำหรับเงินได้ที่ได้รับตลอดปีภาษีนั้น ภ.ง.ด.90

โดยยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปและเอกสารที่ต้องเตรียม เช่น

1. รายการเดินบัญชีธนาคารที่ใช้ (ใช้ในการสรุปยอดรายได้)
2. รายการใบสั่งซื้อสินค้าต่างๆ หรือใบบันทึกที่ทางร้านทำไว้ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้สำหรับหักค่าใช้จ่ายจริง)

รู้แบบนี้แล้ว ต้องเตรียมและวางแผนเรื่องภาษีให้ดีหากคุณไม่จ่ายภาษี จ่ายภาษีไม่ถูกต้อง เลี่ยงภาษีจ่ายภาษีไม่ครบตามที่ระบุ ในระยะเวลาที่กำหนดจะมีสิทธิ์เจอโทษปรับ และโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้นะ


อบคุณบทความจาก :: กรมสรรพากร
ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com
 657
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์