• หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการทำตั้งหนี้การขายโดยอ้างอิงสัญญาขายมาทำรายการ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการทำตั้งหนี้การขายโดยอ้างอิงสัญญาขายมาทำรายการ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการทำตั้งหนี้การขายโดยอ้างอิงสัญญาขายมาทำรายการ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการทำตั้งหนี้การขายโดยอ้างอิงสัญญาขายมาทำรายการ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

Q:
Q: ต้องการทำตั้งหนี้การขายโดยอ้างอิงสัญญาขายมาทำรายการ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Customer and Sales > Transaction > สัญญาขาย


2.ปรากฏหน้าต่าง “สัญญาขาย“ กำหนดประเภทสัญญา Sales Agreement โดยให้อ้างอิงใบเสนอราคา และกำหนดข้อมูลตามลำดับ


3.จะปรากฏหน้าต่างสัญญาขาย Tab รายละเอียด กำหนดรหัสผู้ขาย สินค้า และเลขที่ใบเสนอราคา กรอบสีม่วง จะไม่ใส่จำนวน ราคา/หน่วย และจำนวนเงิน ซึ่งสัญญาซื้อนี้เป็นแบบ Blanket Order ไม่ต้องกำหนดจำนวนสินค้า ส่วนกรอบสีน้ำเงิน โปรแกรมจะดึงมาให้อัตโนมัติ ทำการตรวจสอบความถูกต้องและ บันทึก


4.จากนั้นทำการบันทึกตามรูปภาพ


5.จากนั้นทำใบสั่งขาย เข้าที่ Customer and Sales > Transaction > ใบสั่งขาย >คลิกขวาสร้างเอกสารใบสั่งขาย


6.ปรากฏหน้าต่าง “ใบสั่งขาย“ กำหนดประเภทใบสั่งขาย Sales Order และให้ผู้ใช้อ้างอิงใบสัญญาขายตามลำดับ


7.จะปรากฏหน้าต่างใบสั่งขาย> Tab รายละเอียด โปรแกรมจะดึงเอกสารอ้างอิงจากสัญญาขายมาให้อัตโนมัติ ผู้ใช้แค่กำหนดเลขที่ใบสั่งซื้อ


8.เมื่อมีการกำหนดทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกปกติ


9.จากนั้นทำใบตั้งหนี้การขายสามารถเข้าที่ระบบ Customer and Sales > Transaction > ใบตั้งหนี้การขาย > คลิกขวาสร้างเอกสารตั้งหนี้การขาย

10.ปรากฏหน้าต่าง “ใบตั้งหนี้การขาย “กำหนดประเภทใบกำกับ Sales Invoice  และให้ผู้ใช้อ้างอิงเอกสารใบสั่งขาย (ซึ่งใบสั่งขายนี้ได้มีการบันทึกไว้โดยได้อ้างอิงจากสัญญาขายมาแล้ว จึงนำมาทำการตั้งหนี้การขายต่อ)

11.จะปรากฏหน้าต่าง “ใบตั้งหนี้การขาย “ Tab รายละเอียด โปรแกรมจะดึงเอกสารอ้างอิงจากใบตั้งหนี้การขาย มาให้อัตโนมัติ ผู้ใช้ใส่ราคา/หน่วย และกำหนดเลขที่เอกสาร ส่วนกรอบสีน้ำเงิน ก็ให้ผู้ใช้ทำตรวจข้อมูลให้ถูกต้อง และ บันทึก


12.เมื่อมีการกำหนดทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกปกติ
 36
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์