• หน้าแรก

  • Vendor and Procurement

  • Q: ต้องการทำตั้งหนี้การซื้อโดยอ้างอิงสัญญาซื้อมาทำรายการ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการทำตั้งหนี้การซื้อโดยอ้างอิงสัญญาซื้อมาทำรายการ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Vendor and Procurement

  • Q: ต้องการทำตั้งหนี้การซื้อโดยอ้างอิงสัญญาซื้อมาทำรายการ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการทำตั้งหนี้การซื้อโดยอ้างอิงสัญญาซื้อมาทำรายการ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

Q:
Q: ต้องการทำตั้งหนี้การซื้อโดยอ้างอิงสัญญาซื้อมาทำรายการ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร
A:
1.ทำสัญญาสามารถเข้าไปที่ Vendor and Procurement > Transaction > สัญญาซื้อ>คลิกขวาสร้างเอกสารสัญญาซื้อ


2.จะปรากฏหน้าต่าง “สัญญาซื้อ“ให้ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดข้อมูล แล้วตกลง


3.จะปรากฏหน้าต่างสัญญาซื้อ Tab รายละเอียดกำหนดรหัสผู้ขาย สินค้า และเลขที่ใบเสนอราคา กรอบสีม่วง จะไม่ใส่จำนวน ราคา/หน่วย และจำนวนเงิน ซึ่งสัญญาซื้อนี้เป็นแบบ Blanket Order ไม่ต้องกำหนดจำนวนสินค้า ส่วนกรอบสีน้ำเงิน โปรแกรมจะดึงมาให้อัตโนมัติ ทำการตรวจสอบความถูกต้องและ บันทึก


4.เมื่อมีการกำหนดทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกปกติ


5.จากนั้นทำใบสั่งซื้อเข้าที่ระบบ Vendor and Procurement > Transaction > สั่งซื้อ >คลิกขวาสร้างเอกสารใบสั่งซื้อ


6.จะปรากฏหน้าต่าง “สั่งซื้อ“ผู้ใช้กำหนดประเภทใบสั่งซื้อเป็น Purchase Order และให้ผู้ใช้อ้างอิงใบสัญญาซื้อ


7.จะปรากฏหน้าต่างใบสั่งซื้อ> Tab รายละเอียด โปรแกรมจะดึงเอกสารอ้างอิงจากสัญญาซื้อมาให้อัตโนมัติ ผู้ใช้แค่กำหนด รหัสผู้ขาย เลขที่เอกสาร


8.จากนั้นทำการบันทึกตามรูปภาพ


9.จากนั้นทำใบตั้งหนี้การซื้อ เข้าที่ระบบ Vendor and Procurement > Transaction > ใบตั้งหนี้การซื้อ > สร้างเอกสารใบตั้งหนี้การซื้อ


10.จะปรากฏหน้าต่าง “ใบตั้งหนี้การซื้อ “ สร้างข้อมูลใบตั้งหนี้การซื้อ และกำหนดข้อมูลตามลำดับ และให้ผู้ใช้อ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อขึ้นมา


11.จะปรากฏหน้าต่าง “ใบตั้งหนี้การซื้อ “ Tab รายละเอียด โปรแกรมจะดึงเอกสารอ้างอิงจากใบตั้งหนี้การซื้อ มาให้อัตโนมัติ ผู้ใช้แค่กำหนดเลขที่ใบกำกับภาษี ส่วนกรอบสีน้ำเงิน ก็ให้ผู้ใช้ทำตรวจข้อมูลให้ถูกต้อง และ บันทึก


12. เมื่อมีการกำหนดทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกปกติ
 32
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์