• หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการทำสั่งขายเพื่อที่จะนำสินค้าไปจ่ายสินค้าออกโดยสินค้าเป็น Lot & Serial มีขั้นตอนดังนี้

Q: ต้องการทำสั่งขายเพื่อที่จะนำสินค้าไปจ่ายสินค้าออกโดยสินค้าเป็น Lot & Serial มีขั้นตอนดังนี้

  • หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการทำสั่งขายเพื่อที่จะนำสินค้าไปจ่ายสินค้าออกโดยสินค้าเป็น Lot & Serial มีขั้นตอนดังนี้

Q: ต้องการทำสั่งขายเพื่อที่จะนำสินค้าไปจ่ายสินค้าออกโดยสินค้าเป็น Lot & Serial มีขั้นตอนดังนี้

Q:
Q: ต้องการทำสั่งขายเพื่อที่จะนำสินค้าไปจ่ายสินค้าออกโดยสินค้าเป็น Lot & Serial มีขั้นตอนดังนี้
A:
1.สามารถเข้าไปที่ Customer and Sales > Transaction > ใบสั่งขาย > คลิกขวาสร้างเอกสารใบสั่งขาย


2. จะปรากฏหน้าต่าง “ใบสั่งขาย“ให้ผู้ใช้กำหนดประเภทใบสั่งขายเป็น Sales Order ดูตามรูปภาพ และตกลง


3.จะปรากฏหน้าต่างใบสั่งขาย > Tab รายละเอียด ให้เพิ่มสินค้า และกำหนดตามลำดับตามรูปภาพปกติ


4. เมื่อมีการกำหนดทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกปกติ


5.จากนั้นทำจ่ายสินค้าออก เข้าที่ระบบ Warehouse Management > Transaction > จ่ายสินค้าออก


6.จะปรากฏหน้าต่าง จ่ายสินค้าออก ผู้ใช้กำหนดประเภทการจ่ายสินค้าเป็น Shipment และให้อ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อขึ้นมา


7.จะปรากฏหน้าต่างจ่ายสินค้าออก > Tab รายละเอียด โปรแกรมจะดึงเอกสารอ้างอิงจากใบสั่งขายมาให้อัตโนมัติ


8.ทำการคลิกขวาตรงรหัสสินค้าเลือกรายละเอียดเพิ่มเติม จะปรากฏหน้าต่างรายละเอียดเพิ่มตามรูปภาพ (เพื่อไปใส่ Serial)


9.Tab รายละเอียดเพิ่มเติม (ให้ระบุหมายเลขล็อต)


10. Tab Serial (ให้ดึหมายเลข Serial) จะขึ้นให้อัตโนมัติ (อ้างอิงหมายเลข Serial ที่ กำหนด Lot & Serial)


11.เมื่อมีการกำหนดทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกปกติ
 32
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์