• หน้าแรก

  • Cash Management

  • Q: ต้องการเปลี่ยนเช็ครับใบเดิมให้เป็นเช็ครับใบใหม่ มีขั้นตอนการเปลี่ยนอย่างไร

Q: ต้องการเปลี่ยนเช็ครับใบเดิมให้เป็นเช็ครับใบใหม่ มีขั้นตอนการเปลี่ยนอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Cash Management

  • Q: ต้องการเปลี่ยนเช็ครับใบเดิมให้เป็นเช็ครับใบใหม่ มีขั้นตอนการเปลี่ยนอย่างไร

Q: ต้องการเปลี่ยนเช็ครับใบเดิมให้เป็นเช็ครับใบใหม่ มีขั้นตอนการเปลี่ยนอย่างไร

Q:
Q: ต้องการเปลี่ยนเช็ครับใบเดิมให้เป็นเช็ครับใบใหม่ มีขั้นตอนการเปลี่ยนอย่างไร
A:
1. สามารถเข้าไปที่ Cash Management >Cheque > เปลี่ยนเช็ค (เช็ครับ) >> คลิกขวาสร้างเอกสารเปลี่ยนเช็ค (เช็ครับ)


2.จะปรากฏหน้าต่าง “สร้างเอกสารเปลี่ยนเช็ค (เช็ครับ)“ ให้ผู้ใช้กำหนดประเภทเอกสารเช็คเป็น Received CQ Change ดูตามรูปภาพ และตกลง


3.จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง “เปลี่ยนเช็ค(เช็ครับ) “ Tab รายละเอียดสามารถดำเนินการเปลี่ยนเช็คเดิมเป็นเช็คใหม่ได้ตามตัวอย่าง

ลำดับที่ 1 เช็คใบเดิม 0001234 (ต้องมีการยกเลิกเช็ค (เช็คจ่าย) ก่อนถึงจะดึงมาทำเช็คเดิมได้)
ลำดับที่ 2 เช็คใบใหม่ 0006549 (ต้องมีการเพิ่มเช็คจ่าย ก่อนถึงจะดึงมาทำเช็คใบใหม่ได้)


4.จากนั้นก็ทำการบันทึกจะได้ดังภาพ


5.จะสังเกตว่า เลขที่เช็ค 0001234 จะขึ้นสถานะ Cancelled และเลขที่เช็ค 0006549 จะเป็น On Hand
ดังนั้น เช็คใบใหม่เลขที่ 0006549 สามารถนำไปทำการฝากเช็ครับกับธนาคาร และเช็ครับผ่านได้ปกติ
 128
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์