• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการคำนวณค่าสื่อมทรัพย์สิน หลังจากระบบคำนวณค่าเสื่อมเสร็จ มีขั้นตอนการคำนวณอย่างไร

Q: ต้องการคำนวณค่าสื่อมทรัพย์สิน หลังจากระบบคำนวณค่าเสื่อมเสร็จ มีขั้นตอนการคำนวณอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการคำนวณค่าสื่อมทรัพย์สิน หลังจากระบบคำนวณค่าเสื่อมเสร็จ มีขั้นตอนการคำนวณอย่างไร

Q: ต้องการคำนวณค่าสื่อมทรัพย์สิน หลังจากระบบคำนวณค่าเสื่อมเสร็จ มีขั้นตอนการคำนวณอย่างไร

Q:
Q: ต้องการคำนวณค่าสื่อมทรัพย์สิน หลังจากระบบคำนวณค่าเสื่อมเสร็จ มีขั้นตอนการคำนวณอย่างไร
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Asset Management > Transaction >Depreciation> คำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “คำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน“ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียด Step1 กำหนดข้อมูลตามลำดับ


3.เปิดหน้าต่าง คำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน : Step2 และกำหนดข้อมูลตามลำดับ


4.เปิดหน้าต่าง คำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน : Step3 และกำหนดข้อมูลตามลำดับ


5. จากนั้น คลิกปุ่ม Next ใน Step3 เพื่อบันทึกการเอกสารการคำนวณค่าเสื่อม ระบบจะแสดง Step4
 553
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์