• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการโอนทรัพย์สินทั้งหมดกรณีใช้โอนย้ายหน่วยงานด้วยรหัสเดิม มีขั้นตอนการโอนอย่างไร

Q: ต้องการโอนทรัพย์สินทั้งหมดกรณีใช้โอนย้ายหน่วยงานด้วยรหัสเดิม มีขั้นตอนการโอนอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการโอนทรัพย์สินทั้งหมดกรณีใช้โอนย้ายหน่วยงานด้วยรหัสเดิม มีขั้นตอนการโอนอย่างไร

Q: ต้องการโอนทรัพย์สินทั้งหมดกรณีใช้โอนย้ายหน่วยงานด้วยรหัสเดิม มีขั้นตอนการโอนอย่างไร

Q:
Q: ต้องการโอนทรัพย์สินทั้งหมดกรณีใช้โอนย้ายหน่วยงานด้วยรหัสเดิม มีขั้นตอนการโอนอย่างไร
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Asset Management > Transaction >โอนทรัพย์สิน> คลิกขวาสร้างเอกสารโอนทรัพย์สิน


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “โอนทรัพย์สิน“ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ

ลำดับ 1 ให้เลือกประเภทการโอน ให้เลือกเป็น Location Change (โอนทรัพย์สินแต่ใช้รหัสเดิม)
ลำดับ 2 รหัสทรัพย์สิน เลือกรหัสที่ต้องการโอนย้ายหน่วยงานขึ้นมา


3. Tab รายละเอียด จะปรากฏหน้าต่าง โอนทรัพย์สิน ผู้ใช้สามารถกำหนดตามรูปภาพ
โอนจาก /โอนไป > จะเป็นรหัสทรัพย์สินเดิมจะเป็น Asset-00012 ที่ Default มาให้ ให้ทำการคลิกที่ More Detail


4. คลิกที่ More Detail จะปรากฏหน้าต่าง กรอบสีแดงสินทรัพย์จะอยู่แผนก ACD และที่ตั้งตึกA_FL01_ห้องประชุม มีการโอนไปกรอบสีน้ำเงิน เป็นแผนก ACD2 และที่ตั้ง ที่ตั้ง ตึกA_FL02_0 แทนทั้งหมด


5.จากนั้นในหน้าต่าง โอนทรัพย์สิน โอนไป : รหัสที่ตั้งจะ Default ให้ตามที่ได้กำหนดไว้ใน More Detail จากนั้นก็ทำการบันทึกปกติ


6. Tab องค์กร ตัวหนังสือสีแดงจะทำการ Auto มาให้ส่วนสีดำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลเองได้ปกติ


7. Tab เขตการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน จะเป็นการ Default ค่าให้ ไม่ต้องกำหนดข้อมูลเอง


8.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ
 542
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์