• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการโอนทรัพย์สินรหัสเดิมไปเป็นรหัสใหม่ มีขั้นตอนการโอนอย่างไร

Q: ต้องการโอนทรัพย์สินรหัสเดิมไปเป็นรหัสใหม่ มีขั้นตอนการโอนอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการโอนทรัพย์สินรหัสเดิมไปเป็นรหัสใหม่ มีขั้นตอนการโอนอย่างไร

Q: ต้องการโอนทรัพย์สินรหัสเดิมไปเป็นรหัสใหม่ มีขั้นตอนการโอนอย่างไร

Q:
Q: ต้องการโอนทรัพย์สินรหัสเดิมไปเป็นรหัสใหม่ มีขั้นตอนการโอนอย่างไร
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Asset Management > Transaction >โอนทรัพย์สิน> คลิกขวาสร้างเอกสารโอนทรัพย์สิน


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “โอนทรัพย์สิน“ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ


3. Tab รายละเอียด จะปรากฏหน้าต่าง โอนทรัพย์สิน ผู้ใช้สามารถกำหนดตามรูปภาพ
โอนจาก > รหัสทรัพย์สิน Toyota 2021 ทำการโอนไปที่ รหัสทรัพย์สิน Toyota-1000510006


4. Tab องค์กร ตัวหนังสือสีแดงจะทำการ Auto มาให้ส่วนสีดำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลเองได้ปกติ


5. Tab เขตการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน จะเป็นการ Default ค่าให้ ไม่ต้องกำหนดข้อมูลเอง


6.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ
 594
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์