• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการปรับปรุงมูลค่าส่วนต่างจากงวดก่อนหน้ากับงวดถัดไปแบบไม่เฉลี่ย ต้องทำอย่างไร

Q: ต้องการปรับปรุงมูลค่าส่วนต่างจากงวดก่อนหน้ากับงวดถัดไปแบบไม่เฉลี่ย ต้องทำอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการปรับปรุงมูลค่าส่วนต่างจากงวดก่อนหน้ากับงวดถัดไปแบบไม่เฉลี่ย ต้องทำอย่างไร

Q: ต้องการปรับปรุงมูลค่าส่วนต่างจากงวดก่อนหน้ากับงวดถัดไปแบบไม่เฉลี่ย ต้องทำอย่างไร

Q:

Q: ต้องการปรับปรุงมูลค่าส่วนต่างจากงวดก่อนหน้ากับงวดถัดไปแบบไม่เฉลี่ย ต้องทำอย่างไร

A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Asset Management > Transaction >ปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน> คลิกขวาสร้างเอกสารปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “ปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน“ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ


3. Tab รายละเอียด จะปรากฏหน้าต่าง ปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน ผู้ใช้สามารถปรับมูลค่าที่โพสต์

ลำดับ 1 คำนวณแบบ Expense โพสต์ค่าเสื่อมที่เป็นส่วนต่างจากงวดก่อนหน้ากับงวดถัดไปแบบไม่เฉลี่ย
ลำดับ 2 และ 3 - วันที่เอกสาร / วันที่คิดมูลค่า และวันที่โพสต์ ใส่วันที่ ได้รับสินค้ามาหรือวันที่ต้องการปรับปรุง
- มูลค่าที่โพสต์ ใส่จำนวนมูลค่าที่ปรับปรุ่งเข้าไปด้วยยอด 1,100 บาท


4. Tab องค์กร ตัวหนังสือสีแดงจะทำการ Auto มาให้ส่วนสีดำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลเองได้ปกติ


5. Tab เขตการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน จะเป็นการ Default ค่าให้ ไม่ต้องกำหนดข้อมูลเอง


6.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ
 459
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์