• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการบันทึกการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มจำนวนและมูลค่าของทรัพย์สินเดิมมีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มจำนวนและมูลค่าของทรัพย์สินเดิมมีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการบันทึกการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มจำนวนและมูลค่าของทรัพย์สินเดิมมีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มจำนวนและมูลค่าของทรัพย์สินเดิมมีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

Q:
Q: ต้องการบันทึกการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มจำนวนและมูลค่าของทรัพย์สินเดิมมีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Asset Management > Transaction >ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน> คลิกขวาสร้างข้อมูลขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน“ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ
ลำดับ 1 ให้ผู้ใช้เลือก Direct Acquisition Template


3. Tab รายละเอียด จะปรากฏหน้าต่าง ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลให้ถูกต้อง


4. Tab องค์กร ตัวหนังสือสีแดงจะทำการ Auto มาให้ส่วนสีดำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลเองได้ปกติ


5. Tab เขตการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน จะเป็นการ Default ค่าให้ ไม่ต้องกำหนดข้อมูลเอง


6. Tab ข้อมูลการสั่งซื้อเป็นการบันทึก Manual ข้อมูลเอง


7.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ

หมายเหตุ : เมื่อมีการบันทึกทรัพย์สินเพิ่มของสินค้านั้นแล้ว ให้ทำดังนี้

1.ผู้ใช้ไปดำเนินการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน
2.ผู้ใช้ไปคำนวณค่าเสื่อมของสินทรัพย์ที่มีการเพิ่มมูลค่าเข้าไป
ดังนั้นยอดมูลค่าสินทรัพย์ก็จะเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการคำนวณค่าเสื่อมเรียบร้อย
 494
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์