• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการบันทึกการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินแบบการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินใหม่ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินแบบการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินใหม่ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการบันทึกการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินแบบการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินใหม่ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินแบบการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินใหม่ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

Q:

Q: ต้องการบันทึกการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินแบบการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินใหม่ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Asset Management > Transaction >ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน> คลิกขวาสร้างข้อมูลขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน“ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ


3. Tab รายละเอียด จะปรากฏหน้าต่าง ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลให้ถูกต้อง


4. Tab องค์กร ตัวหนังสือสีแดงจะทำการ Auto มาให้ส่วนสีดำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลเองได้ปกติ


5. Tab เขตการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน จะเป็นการ Default ค่าให้ ไม่ต้องกำหนดข้อมูลเอง


6. Tab ข้อมูลการสั่งซื้อเป็นการบันทึก Manual ข้อมูลเอง 3


7.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ
 478
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์