• หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการกำหนดข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

  • หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการกำหนดข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q:
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Customer and Sales > Setup >ข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจ


2.กำหนดรายละเอียด “ข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจ“ผู้ใช้ทำให้ครบทำตามรูปภาพ


3.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ


4.ผู้ใช้ไปที่ ตั้งค่าเพิ่มเติม > Contact > โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง “Assign Business Relation To Contact” ให้เลือกชื่อผู้ติดต่อ


5.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ
 71
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์