• หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบสัญญาการขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบสัญญาการขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

  • หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบสัญญาการขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบสัญญาการขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q:
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบสัญญาการขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Customer and Sales > Transaction >ใบสัญญาการขาย > คลิกขวาสร้างเอกสารใบสัญญาการขาย


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “สร้างเอกสารใบสัญญาการขาย “ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ


3.จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง ใบสัญญาการขาย สามารถ อ้างอิงใบเสนอราคาโปรแกรมจะดึงมาให้อัตโนมัติ ระบุตามขั้นตอนตามรูปภาพ ของ Tab รายละเอียด,องค์กร,แลกเปลี่ยน ตปท. การจ่ายสินค้า , ใบกำกับ และประวัติ ให้ความถูกต้อง


4.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ
 66
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์