Q: ต้องการกำหนดรับใบเสนอราคา มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดรับใบเสนอราคา มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q:
Q: ต้องการกำหนดรับใบเสนอราคา มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Vendor and Procurement > Transaction > รับใบเสนอราคา > คลิกขวาสร้างเอกสารรับใบเสนอราคา


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “รับใบเสนอราคา “ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ


3.โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ รับใบเสนอราคาให้อัตโนมัติโดยอ้างอิงขอใบเสนอราคามาให้ผู้ใช้ทำการกำหนดรายเอียดตามกรอมสีแดงให้ครบ


4.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ
 61
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์