Q: ต้องการกำหนดขอใบเสนอราคา มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดขอใบเสนอราคา มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q:
Q: ต้องการกำหนดขอใบเสนอราคา มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Vendor and Procurement > Transaction > ขอใบเสนอราคา > คลิกขวาสร้างเอกสารขอใบเสนอราคา


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “ขอใบเสนอราคา “ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ


3.โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ขอใบเสนอราคาให้อัตโนมัติ โดยอ้างอิงใบขอซื้อมาให้ผู้ใช้ทำการกำหนดรายเอียดตามกรอมสีแดงให้ครบ


4.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ
 64
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์