Q: ต้องการกำหนดสัญญาซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดสัญญาซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q:
Q: ต้องการกำหนดสัญญาซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Vendor and Procurement > Transaction > สัญญาซื้อ > คลิกขวาสร้างสัญญาซื้อ


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “สัญญาซื้อ “ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ


3.โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ สัญญาซื้อ สามารถคัดลอกข้อมูลได้ (กรณีที่เป็นข้อมูลเดียวกัน) ให้ผู้ใช้ทำการกำหนดรายเอียดตามกรอมสีแดงให้ครบ


4.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ
 225
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์