Q: ต้องการกำหนดใบเพิ่มหนี้การซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดใบเพิ่มหนี้การซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q:
Q: ต้องการกำหนดใบเพิ่มหนี้การซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Vendor and Procurement > Transaction > ใบเพิ่มหนี้การซื้อ > คลิกขวาสร้างเอกสารใบเพิ่มหนี้การซื้อ


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “ใบเพิ่มหนี้การซื้อ “ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ


3.โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ใบเพิ่มหนี้การซื้อให้อัตโนมัติโดยอ้างอิงใบตั้งหนี้จากการซื้อมา ให้ผู้ใช้ทำการกำหนดรายเอียดตามกรอมสีแดงให้ครบ


4.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ
 231
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์