Q: ต้องการกำหนดใบตั้งหนี้การซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดใบตั้งหนี้การซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q:
Q: ต้องการกำหนดใบตั้งหนี้การซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Vendor and Procurement > Transaction > ใบตั้งหนี้การซื้อ > คลิกขวาสร้างเอกสารใบตั้งหนี้การซื้อ


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “ใบตั้งหนี้การซื้อ “ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ


3.โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ใบตั้งหนี้การซื้อ ให้อัตโนมัติ ในกรณีที่มีการอ้างอิงใบสั่งซื้อมา ให้ผู้ใช้ทำการกำหนดรายเอียดตามกรอมสีแดงให้ครบ


4.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ
 53
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์