Q: ต้องการกำหนดใบสั่งซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดใบสั่งซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q:
Q: ต้องการกำหนดใบสั่งซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Vendor and Procurement > Transaction > ใบสั่งซื้อ> คลิกขวาสร้างเอกสารใบสั่งซื้อ


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “สร้างใบสั่งซื้อ “ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ


3.โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ใบสั่งซื้อ ให้ผู้ใช้ทำการกำหนดรายเอียดให้ครบ


4.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ
 61
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์