Q: ต้องการกำหนดข้อมูลกลุ่มเจ้าหนี้ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลกลุ่มเจ้าหนี้ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q:
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลกลุ่มเจ้าหนี้ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Vendor and Procurement > Setup > ข้อมูลกลุ่มเจ้าหนี้> คลิกขวาสร้างข้อมูลกลุ่มเจ้าหนี้


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “ข้อมูลกลุ่มเจ้าหนี้ “ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ
(ลำดับที่ 3 เป็นการกำหนดรันเลขที่เอกสาร (อ้างอิงข้อ 2.1)
(ลำดับที่ 4 เป็นการกำหนดรันเลขที่เอกสาร (อ้างอิงข้อ 2.2)


2.1 การกำหนดช่วงเลขที่ตัวอักษรรับเลขที่อัตโนมัติเพื่อใช้ในเอกสาร


2.2 เป็นการกำหนดข้อมูลบัญชีแยกประเภทให้กับกลุ่มเจ้าหนี้


3.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ
 64
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์