• หน้าแรก

  • Vendor and Procurement

  • Q: ต้องการกำหนดข้อมูลโครงสร้างงานซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลโครงสร้างงานซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

  • หน้าแรก

  • Vendor and Procurement

  • Q: ต้องการกำหนดข้อมูลโครงสร้างงานซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลโครงสร้างงานซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q:
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลโครงสร้างงานซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Vendor and Procurement > Setup > ข้อมูลโครงสร้างงานซื้อ


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “ข้อมูลโครงสร้างงานซื้อ “ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ


3. จากนั้นไป ตั้งค่าเพิ่มเติม > Company > โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง “Assign Company to Purchase Organization” กำหนดชื่อบริษัท ตามลำดับ
 72
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์