• หน้าแรก

  • Cash Management

  • Q: ต้องการกำหนดเปลี่ยนเช็คจ่าย (เช็คจ่าย) มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดเปลี่ยนเช็คจ่าย (เช็คจ่าย) มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Cash Management

  • Q: ต้องการกำหนดเปลี่ยนเช็คจ่าย (เช็คจ่าย) มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดเปลี่ยนเช็คจ่าย (เช็คจ่าย) มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
Q: ต้องการกำหนดเปลี่ยนเช็คจ่าย (เช็คจ่าย) มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Cash Management >Cheque > เปลี่ยนเช็คจ่าย (เช็คจ่าย) คลิกขวาสร้างเปลี่ยนเช็คจ่าย (เช็คจ่าย)


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “เปลี่ยนเช็คจ่าย (เช็คจ่าย) ผู้ใช้กำหนดระบุตามลำดับ


3.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “เปลี่ยนเช็คจ่าย (เช็คจ่าย) “> ผู้ใช้กำหนดเช็คใบเดิมและดึงเช็คใบใหม่ขึ้นมา ระบุตามลำดับ


4.ทำการบันทึกจะขึ้นตามรูปภาพ
 142
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์