• หน้าแรก

  • Cash Management

  • Q: ต้องการกำหนดเช็คเด้ง (เช็คจ่าย)มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดเช็คเด้ง (เช็คจ่าย)มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Cash Management

  • Q: ต้องการกำหนดเช็คเด้ง (เช็คจ่าย)มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดเช็คเด้ง (เช็คจ่าย)มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
Q: ต้องการกำหนดเช็คเด้ง (เช็คจ่าย)มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Cash Management >Cheque > เช็คเด้ง (เช็คจ่าย)คลิกขวาสร้างข้อมูลเช็คเด้ง (เช็คจ่าย)


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “เช็คเด้ง (เช็คจ่าย)”> ผู้ใช้กำหนดระบุตามลำดับ


3.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “เช็คเด้ง (เช็คจ่าย) > ช่องรายละเอียด > ผู้ใช้กำหนดรหัสบัญชีธนาคาร และ เลขที่เช็ค ระบุตามลำดับ


4.ทำการบันทึกจะขึ้นตามรูปภาพ
 156
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์