• หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบลดหนี้การขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบลดหนี้การขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

  • หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบลดหนี้การขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบลดหนี้การขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q:
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบลดหนี้การขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Customer and Sales > Transaction >ใบลดหนี้การขาย > คลิกขวาสร้างใบลดหนี้การขาย


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “สร้างเอกสารใบลดหนี้การขาย “ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ


3.จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง ใบลดหนี้การขาย สามารถ อ้างอิงใบขอคืนสินค้าโปรแกรมจะดึงมาให้อัตโนมัติ ระบุตามขั้นตอนตามรูปภาพ ของ Tab รายละเอียด,องค์กร,แลกเปลี่ยน ตปท. และใบกำกับ ให้ความถูกต้อง


4.ผู้ใช้ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ
 241
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์