• หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบขอคืนสินค้า มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบขอคืนสินค้า มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

  • หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบขอคืนสินค้า มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบขอคืนสินค้า มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q:
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบขอคืนสินค้า มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Customer and Sales > Transaction >ใบขอคืนสินค้า > คลิกขวาสร้างข้อมูลลูกค้า


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “สร้างเอกสารใบขอคืนสินค้า “ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ


3.จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง ใบขอคืนสินค้าสามารถ อ้างอิงใบตั้งหนี้การขายได้ โปรแกรมจะดึงมาให้อัตโนมัติ ระบุตามขั้นตอนตามรูปภาพ ของ Tab รายละเอียด และองค์กร ให้ความถูกต้อง


4.ผู้ใช้ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ
 92
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์