• หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบตั้งหนี้การขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบตั้งหนี้การขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

  • หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบตั้งหนี้การขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบตั้งหนี้การขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q:
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบตั้งหนี้การขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Customer and Sales > Transaction > ตั้งหนี้การขาย > คลิกขวาสร้างเอกสารตั้งหนี้การขาย


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “สร้างเอกสารใบตั้งหนี้การขาย “ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ


3.จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง ใบตั้งหนี้การขาย อ้างอิงเอกสารใบสั่งขายได้ โปรแกรมจะดึงมาให้อัตโนมัติ ระบุตามขั้นตอนตามรูปภาพ ของ Tab รายละเอียด ,องค์กร, แลกเปลี่ยน ตปท, อนุมัติและใบกำกับภาษี ให้ความถูกต้อง


4.ผู้ใช้ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ
 88
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์