Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบสั่งขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบสั่งขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

Q:
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลใบสั่งขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Customer and Sales > Transaction > ใบสั่งขาย > คลิกขวาสร้างเอกสารใบสั่งขาย


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “สร้างเอกสารใบเสนอราคา “ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ

3.จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง ใบเสนอราคา อ้างอิงเอกสารใบเสนอราคาได้ โปรแกรมจะดึงมาให้อัตโนมัติ ระบุตามขั้นตอนตามรูปภาพ ของ Tab รายละเอียด ,องค์กร, แลกเปลี่ยน ตปท, การจ่ายสินค้า และใบกำกับภาษี ให้ความถูกต้อง


4.ผู้ใช้ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ
 101
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์